Forsikringsrapport

Rapport til Forsikringsselskap

  • Artnr: 72060

Beskrivelse av artikkelen

Mange forsikringsselskaper krever en rapport fra sakkyndig på om ditt produkt er lønnsomt å reparere eller ikke. Dette kan vi vurdere for deg og skrive en rapport til ditt forsikringsselskap på.

Om det er lønnsomt å reparere kommer ann på gjenstandens alder og verdien på produktet etter reparasjon.